Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η Εταιρεία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν για εμάς προτεραιότητα. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, με σκοπό να ενημερώσει εσάς που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή συναλλάσσεστε μαζί μας ή εγγράφεστε στη λίστα αποδεκτών των Newsletters μας, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητά σας κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, ή συμμετέχετε σε προωθητικές ή άλλες ενέργειες, ή κάνετε χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) της Εταιρείας μας, για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και τους αποδέκτες τους και τον σκοπό επεξεργασίας εκ μέρους τους, για τα δικαιώματα και τις επιλογές σας στα προσωπικά σας δεδομένα σας, καθώς και για τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής καλούμενη Εμείς, η Εταιρεία) η οποία εδρεύει στην Μεταμόρφωση, επί της οδού Αναγεννήσεως 46Α, τηλ. 2111900950, email info@starguard.gr (εφεξής η «Εταιρεία»), με καταστατικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο email dposervice@define.gr

2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ως προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά́ ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό́ πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Tο ταυτοποιήσιμο φυσικό́ πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα.
Η εταιρεία μας συλλέγει κι επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ενώ είναι και πιστοποιημένη με ISO 27001 και 22301.

3. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. ΤΙ δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και ΠΩΣ τα συλλέγουμε
Κατά την σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία μας, πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας ή στα Social Media της Εταιρείας, την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων Newsletter μας, εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων, είτε απευθείας από εσάς, ή από τρίτους ή τα οποία συλλέγουμε ή δημιουργούμε με ίδια μέσα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοματοποιημένων μέσων).
Ενδεικτικά συλλέγουμε για εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
Δεδομένα Ταυτότητας: (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ) που μας χορηγείτε κατά την σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης.
Δεδομένα Επικοινωνίας: (σταθερό ή και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και λοιπές πληροφορίες επικοινωνίας) που μας χορηγείτε κατά την σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, χώρα.
Δεδομένα οικονομικά/συναλλαγών: (τραπεζικό λογαριασμό, αξία συναλλαγών, πιστωτικά, επιστροφές χρημάτων, στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, διεύθυνση χρέωσης κτλ.) που μας χορηγείτε κατά την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα. Η καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας, η επιβεβαίωσή τους, η δέσμευση του ποσού και η τελική χρέωση, γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον (SSL) της Τράπεζας.
Δεδομένα τεχνικά: για παράδειγμα το κανάλι – πηγή προέλευσης, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), ζώνη ώρας και τοποθεσία, στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε το Δικτυακό μας Τόπο κτλ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των cookies παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική μας παρακάτω.
Δεδομένα Δημογραφικά: ηλικία, φύλο, τόπος διαμονής

5. ΠΩΣ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς για τους εξής σκοπούς:
i. Για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και για ενέργειες σε προσυμβατικό στάδιο.
ii. Για την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.
iii. Για τη διαχείριση, διεκπεραίωση και την επεξεργασία των πληρωμών σας συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας της οικονομικής μας συναλλαγής.
iv. Για τη δημιουργία, φύλαξη και συντήρηση βάσης δεδομένων με το πελατολόγιό μας και την ανάλυση αυτής.
v. Για την αποστολή σε εσάς εμπορικής επικοινωνίας μέσω Newsletter, SMS, ή άλλων πολυμέσων (VIBER) που αφορά σε νέα της Εταιρείας μας, σε υπηρεσίες, προσφορές και προωθητικές ενέργειες.
vi. Για την κατανόηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών μας.
vii. Για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας.
viii. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
ix. Για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε, ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο σημείο που συλλέγονται αρχικά οι πληροφορίες για εσάς.

6. Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δικαιωμάτων σας

Η Νομική Βάση για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις ακόλουθες:
i. Η εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.
ii. Η επικοινωνία με εσάς σε προσυμβατικό στάδιο, για την ενημέρωσή σας και προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μεταξύ ημών σύμβαση.
iii. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τη Σύμβαση μας, όπως για παράδειγμα η έκδοση παραστατικών.
iv. Η διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων τόσο των δικών μας όσο και των δικών σας. Π.χ. χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των επισκεπτών και των συνεργατών μας, αλλά και να προστατεύουμε την περιουσία της Εταιρείας μας από περιστατικά κλοπών, βανδαλισμών κλπ. Επεξεργαζόμαστε επίσης, προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να διαχειριστούμε και να προστατέψουμε την επιχείρηση και τον ιστότοπό μας, να κατανοήσουμε καλύτερα τη βάση πελατών μας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, αλλά και για λόγους έρευνας αγοράς, αξιολόγησης και ανάλυσης της γνώμης σας για τις υπηρεσίες μας και την εμπορική μας πολιτική, τη φήμη, την αναγνωρισιμότητα των εμπορικών μας σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων. Τέλος, επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα για λόγους διαφήμισης της εταιρείας μας και των υπηρεσιών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εσάς και σε άλλα άτομα που μπορεί επίσης, να ενδιαφέρονται για αυτά που προσφέρουμε.
v. Η συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας, π.χ. έναντι των φορολογικών αρχών.
vi. Η συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε, πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες) υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Η ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για τη χρήση του email ή/και του κινητού σας τηλεφώνου για την αποστολή σε εσάς άμεσης εμπορικής επικοινωνίας με τη μορφή Newsletter στα email σας, ή ενημερώσεων με μηνύματα SMS/ VIBER στο κινητό σας, όταν δεν είστε για παράδειγμα πελάτης μας ή όπου αλλού τυγχάνει εφαρμογής.

7. Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων και της καλύτερης εξυπηρέτησης σας, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες-παρόχους υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν σε εμάς υποστήριξη και αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την υπηρεσία που μας προσφέρουν (εταιρείες πληροφορικής, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, οικονομικοί ή επαγγελματικοί σύμβουλοι). Οι τρίτοι αυτοί πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται μέσω σύμβασης να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που συμφωνούμε ενώ η Εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, παραμένει υπεύθυνη επεξεργασίας.
Τα τηρούμενα δεδομένα σας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Η Εταιρεία δε διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προσωπικών σας δεδομένων
Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία, τα διαχειρίζεται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα ή τρίτους συνεργάτες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη δυνατή εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, ενώ οι υπάλληλοι της Εταιρείας που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή έχουν κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Ειδικότερα, η Εταιρεία μέσω των συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρεία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων. Το γεγονός ότι το διαδίκτυο είναι ελεύθερο στον καθένα δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι τρίτα πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα δεν θα αποκτήσουν ποτέ πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα για αθέμιτους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς.

9. Χρόνος ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ των προσωπικών σας δεδομένων
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς. Παράλληλα δε, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς έννομου συμφέροντος που συνίσταται στη νομική μας κάλυψη σε περίπτωση κάποιας διένεξης αναφορικά με τη σύμβαση μας, την εμπορική μας πολιτική ή άλλη μεταξύ μας συναλλαγής, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οικονομικά σας δεδομένα δύναται η Εταιρεία μας να τα τηρήσει στο πλαίσιο έννομης υποχρέωσής της για τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων της. Άλλα δεδομένα σας τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας.
Διατηρούμε το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε και δε συνδυάζονται πια με ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια.
10. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και επεξεργαζόμαστε, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

i. να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο ή/και τις δικές σας εντολές και προτιμήσεις.
ii. να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ατελή, μη επικαιροποιημένα ή ανακριβή δεδομένα που τηρούμε και αντίστοιχα διατηρούμε και εμείς το δικαίωμα να σας ζητάμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.
iii. να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, εφόσον βεβαίως ο νόμος δεν μας υποχρεώνει για το αντίθετο.
iv. να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
v. να εναντιωθείτε στη χρήση τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
vi. να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά στη χρήση τους,
vii. να μας ζητήσετε την εξαγωγή τους σε κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στο πλαίσιο του δικαιώματος φορητότητας,
viii. να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας (www.dpa.gr ).
ix. να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, υπό ορισμένες συνθήκες.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μέσω της «κατάργησης εγγραφής» στα email που σας αποστέλλουμε, και μέσω της υποβολής του αιτήματός σας στο email dposervice@define.gr
Ενδέχεται, για την ασφάλεια των πληροφοριών σας, να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία για εσάς με σκοπό την ταυτοποίησή σας. Το δικαίωμά σας ασκείται ατελώς, ενδέχεται ωστόσο, όταν το δικαίωμά σας το ασκείτε καταχρηστικά, να σας ζητήσουμε ένα τέλος, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας εντός μηνός από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που ο χρόνος ανταπόκρισής μας σε ένα αίτημά σας, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

11. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr ), που είναι η εποπτεύουσα Αρχή στη χώρα μας.

12. Επικαιροποίηση Πολιτικής Απορρήτου
Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 13/12/2022. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα σας και στις πρακτικές μας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή/και να τροποποιήσουμε ή αντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.
Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.