Υπηρεσίες

Απόλυτη ασφάλεια σε όλους τους τομείς

Στην STARGUARD Security βασική προτεραιότητα είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών της, ώστε να παρέχει λύσεις σύγχρονες και υψηλής τεχνολογίας.

Σήμερα η STARGUARD Security αποτελεί μια πρότυπη εταιρία παροχής συμβούλων και υπηρεσιών ασφαλείας για:

 • Αναλύσεις κινδύνων &σχεδιασμούς προστασίας
 • Υπηρεσίες ασφαλείας επικοινωνιών
 • Σχέδια πρόληψης περιστατικών
 • Ερευνες και ελέγχους ανθρώπων & διαδικασιών
 • Αντιμετώπιση κρίσεων
 • Ποινικές και Αστικές Έρευνες
 • Διαχείρηση στόλου οχημάτων μέσω δορηφόρου
 • Ειδικές εκπαιδεύσεις Ασφαλείας
 • Υποστήριξη με ανθρώπινο ειδικευμένο προσωπικό.
 • Ειδικές υπηρεσίες ασφάλειας - προστασίας για VIP’S και σημαίνοντα πρόσωπα.
 • Ειδικές υπηρεσίες ασφαλείας - προστασίας και φύλαξης για Έργα Τέχνης, Μουσεία κλπ.
 • Υπηρεσίες ασφαλείας για ευαίσθητους οργανισμούς όπως Αεροδρόμια, Τράπεζες, Κρατικά Κτίρια, Οργανισμούς και Λιμάνια κλπ.

Έτσι είναι έτοιμη να εκτιμήσει το μέγεθος και το βαθμό του κινδύνου και να δράσει αποτελεσματικά ή να αποτρέψει κινδύνους σε περιστατικά όπως:

 • Κίνδυνοι τυχαίας ή προμελετημένης καταστροφής
 • Εγκληματικές δραστηριότητες
 • Οργανωμένη τρομοκρατία
 • Διακίνηση πληροφοριών και κεφαλαίων
 • Συμβουλές προστασίας σε ανθρώπους & επιχειρήσεις.

Έξυπνες λύσεις

Η υπόθεση «ασφάλεια» κάποιου χώρου, κάποιων εγκαταστάσεων, κάποιων προσώπων, κάποιων υποθέσεων, κάποιων δεδομένων κ.λπ. έχει αποδειχθεί πως στις περισσότερες περιπτώσεις, προϋποθέτει την ζεύξη Τεχνολογικών και Επανδρωμένων Υπηρεσιών για την βελτιστοποίηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Μια εταιρεία των προδιαγραφών της Starguard, με τη συσσωρευμένη εμπειρία που διαθέτει και την άρτια επάνδρωση όλων των τμημάτων του TOTAL SECURITY, εκπονεί ολοκληρωμένες μελέτες ασφαλείας συνδυάζοντας υπηρεσίες που με την πρώτη ματιά μοιάζουν ασύμβατες.

Η αξιοποίηση των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για παράδειγμα και η συνεχής παρακολούθησή τους από το μοναδικό στην Ελλάδα υψηλής τεχνολογίας Κέντρο Λήψεως Εικόνας της εταιρείας μας, θα μπορούσε άμεσα να περιορίσει κάποια «βαριά» σχήματα στατικών φυλάξεων μειώνοντας ριζοσπαστικά και τα παρελκόμενα κόστη των επανδρωμένων υπηρεσιών.

Υποστήριξη

Το προσωπικό της εταιρείας, επιλέγεται με τα αυστηρότερα κριτήρια και εκπαιδεύεται από τους προϊσταμένους των τμημάτων, επιμορφώνεται με σεμινάρια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τις συνεχώς παγκόσμιες εξελίξεις του κλάδου, την παρακολούθηση εκθέσεων, επιδείξεων νέων υλικών και τεχνολογιών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Στην άρτια εξοπλισμένη, αίθουσα εκπαιδεύσεων των εγκαταστάσεως μας, η Starguard, διδάσκει την νέα τεχνολογία και τις εξελίξεις παγκοσμίως στην εγκληματική δράση και αποτροπή. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συνθέτουν κυρίως επαγγελματίες από τον χώρο της εγκληματολογίας, της νομικής, των πολεμικών τεχνών, της Ιατρικής και της Πυροσβεστικής.

Η Starguard, αναλαμβάνει επίσης την κατάρτιση των υπαλλήλων όσων επιχειρήσεων διαθέτουν αυτοτελή και επανδρωμένα τμήματα εσωτερικής ασφάλειας.

Εγγύηση και service

Η Starguard Security εξασφαλίζει μοναδική "εγγύηση ποιότητας", με άψογο service, που σας παρέχεται από το δίκτυο εξυπηρέτησης και αποδεικνύει την αξιοπιστία της στην πράξη πάνω από 19 χρόνια στην Ελλάδα.

Αποτέλεσμα: Μοναδικά συστήματα ασφαλείας που λειτουργούν στην εντέλεια δίνοντάς σας τη σιγουριά ότι δεν κινδυνεύετε πια εσείς, η οικογένειά σας, η περιουσία σας, η επιχείρησή σας.